Guld Pris, guld, guld diagram, Silver Pris, Silver diagram Silver och dagens silverpris - guld-pris. se


Installera guldpriset verktyg!

Installera guldpriset verktyg!

Installera guldpriset verktyg!
  • Pris på silver - Aktuell kurs och diagram över historiska . . .
    Pris på silver Priset på silver per troy ounce i dollar Diagrammet visar silverprisets utveckling över olika tidshorisonter Nedanför finns ytterligare diagram där det första högst upp visar dagens senaste kurs och hur mycket priset har gått upp under dagen, de andra visar grafer över längre tidsperioder
  • Svensk krona – Wikipedia
    Valutan Utgivare Kronan ges ut av Sveriges riksbank som grundades 1668 och har sitt huvudkontor i Stockholm Historia Kronan infördes i Sverige 1873 med den skandinaviska myntunionen då den ersatte riksdalern


guldpriset, köpa guld, sälja guld ©2005-2009
|Currency Exchange Rate |disclaimer